Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Cyfryzacja przedsiębiorstw

Charakterystyka

Studia te oferują unikalne połączenie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, nauk społecznych i ścisłych z umiejętnościami komunikacyjnymi i analitycznymi. W ten sposób pozwala wykorzystać nabyte kwalifikacje w zakresie wykorzystania technologii informatycznych do automatyzacji procesów biznesowych.

Liczba godzin: 220

Czas trwania: 2 semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie

Cena: 1100 zł/semestr

Przykładowe przedmioty:

 • Zarządzanie personelem
 • Systemy pracy zdalnej
 • Podstawy ekonomii
 • Administracja publiczna
 • e-Coaching
 • Prawo w kontekście cyfryzacji
 • Informatyczne rozwiązania w biznesie
 • e-Przedsiębiorstwo
 • e-Commerce
 • Komunikacja w przedsiębiorstwie
 • Rozwiązania mobilne w biznesie
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • e-Biznes w praktyce
 • E-szkolenia
 • Cyber bezpieczeństwo
 • e-Urząd – nowe formy administracji
 • Nowe trendy w zarządzaniu
 • Wyzwania współczesności- cyfryzacja
 • Zarządzanie czasem
 • Podstawy psychologii w komunikacji społecznej