Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Budownictwo ogólne

1. Charakterystyka

Studia podyplomowe uzupełniają wiedzę specjalistyczną i techniczną inżynierów o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym.
Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru budownictwa ogólnego, w tym:

  • Instalacje budowlane
  • Mechanika gruntów z fundamentowaniem
  • Konstrukcje metalowe
  • Podstawy budownictwa
  • Rysunek budowlany
  • BHP i Ppoż
  • Materiały budowlane
  • Dokumentacja techniczna
  • Wytrzymałość materiałów z mechaniką budowli
  • Prawo budowlane z elementami procesu budowlanego

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 220 godzin

2. Zasady naboru

Nabór kandydatów z wykształceniem wyższym (absolwenci studiów I i II stopnia kierunku budownictwo lub pokrewnego), według kolejności dostarczenia oryginałów dokumentów aplikacyjnych do dziekanatu.

3. Dodatkowe informacje

Absolwenci studium uzyskają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych EUST. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na podjęcie pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z budownictwem, a także do prowadzenia własnej firmy.

Otrzymane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale nie daje uprawnień pedagogicznych.