Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu


Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Cel studiów:

Studia podyplomowe prowadzone są w celu uzupełnienia i podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania przygotowania metodycznego do nauczania danego przedmiotu w szkole. Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, które pragną zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu a w szczególności do nauczycieli pracujących w szkołach publicznych i niepublicznych. Otrzymane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale nie daje uprawnień pedagogicznych

Adresaci:

Nauczyciele szkół technicznych pragnący pozyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotów budowlanych.

Czas trwania:

 • 3 semestry, 350 h + 150 godzin praktyk
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Instalacje budowlane
 • Mechanika gruntów z fundamentowaniem
 • Konstrukcje metalowe
 • Podstawy budownictwa
 • Rysunek budowlany
 • BHP i Ppoż
 • Materiały budowlane
 • Dokumentacja techniczna
 • Wytrzymałość materiałów z mechaniką budowli
 • Prawo budowlane z elementami procesu budowlanego
 • Metodyka nauczania przedmiotów budowlanych
 • Podstawy pedagogiki z elementami pedagogiki specjalnej
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy dydaktyki w zakresie III i IV etapu edukacyjnego

Opłaty:

 • 1500 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl