Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Bibliotekoznawstwo dziedzinowe w zakresie prawa

Cel studiów:

Studia na kierunku BIBLIOTEKOZNAWSTWO DZIEDZINOWE W ZAKRESIE PRAWA przeznaczone są w szczególności dla aktualnych pracowników bibliotek (np. prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego) chcących wyspecjalizować się w zakresie bibliotekoznawstwa dziedzinowego w zakresie szeroko pojętego prawoznawstwa, w konsekwencji czego kierować bądź pracować w odpowiednich działach bibliotek posiadających zbiory prawnicze lub podjąć zatrudnienie w specjalistycznych bibliotekach prawniczych.

Oferowany przez EUST kierunek gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w prawniczej bibliotece dziedzinowej, np. wydziałów prawa w szkołach wyższych (zarówno publicznych jak i niepublicznych), instytutach naukowych, bibliotekach różnych instytucji publicznych posiadających specjalistyczne zbiory w zakresie prawa. Bibliotekarz po ukończeniu naszych studiów będzie fachowcem w zakresie zarówno gromadzenia literatury i czasopiśmiennictwa prawniczego jak i doskonałym doradcą czytelnika w zakresie szczegółowego doboru literatury prawnej.

W programie studiów przewidziano zajęcia z podstaw wszystkich gałęzi prawa wchodzących w skład systemu prawa polskiego oraz elementów szeroko pojętej historii i teorii państwa i prawa, bibliografii poszczególnych dziedzin prawnych a także internetowych prawniczych baz danych i systemów wyszukiwawczych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz egzamin dyplomowy.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 220 godzin

Adresaci studiów:

Oferta ta skierowana jest do osób posiadających wykształcenie kierunkowe w tym zakresie, np. studia I stopnia (licencjackie) i/lub studia II stopnia (magisterskie), ewentualnie jednolite studia magisterskie lub co najmniej studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa (lub bibliotekoznawstwa i informacji naukowej).

Szczegółowych informacji o ww. studiach udziela:

Dziekan Wydziału Nauk Prawnych

dr n. prawn. Sebastian Stankiewicz

tel. 577-354-600

e-mail: s.stankiewicz@eust.pl