Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Bezpieczeństwo portów lotniczych

Cel studiów:

Studia pozwalają na zdobycie profesjonalnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w kraju i zagranicą w służbie ochrony portów lotniczych, a także w straży granicznej, spedycji czy biurach podróży.

Przykładowe przedmioty:

  • Infrastruktura portu lotniczego
  • Prawo lotnicze
  • Krajowy i międzynarodowy transport lotniczy
  • Zarzadzanie kryzysowe w lotnictwie cywilnym
  • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
  • Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
  • Kontrola jakości w ochronie lotnictwa cywilnego
  • Szkolenie kadr dla ochrony lotnictwa cywilnego
  • Zarządzanie ochroną lotnictwa cywilnego
  • Nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz egzamin dyplomowy.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 220 godzin