Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami w zakresie bezpieczeństwa narodowego, przedstawienie słuchaczom głównych założeń systemu bezpieczeństwa narodowego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim; zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego i ochrony ludności w jednostkach służb ratowniczych i organach służb ratowniczych i Zarządzania Kryzysowego, jak również przygotowanie do pracy we wszelkich instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem narodowym obywateli oraz w zespołach reagowania kryzysowego, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego, planują swoje zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej - urzędach miejskich i wojewódzkich, policji, straży miejskiej, straży granicznej lub są zatrudnione w instytucjach administracji publicznej i chciałyby podnieść swoje kwalifikacje.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Podstawy teorii bezpieczeństwa
 • Polityka i strategia bezpieczeństwa RP
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa publicznego
 • Współczesne problemy obrony cywilnej
 • Prawo humanitarne i ochrona dóbr kultury
 • Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
 • Ratownictwo medyczne
 • System zarządzania kryzysowego na szczeblu krajowym i regionalnym
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Bezpieczeństwo informatyczne
 • Polityka migracyjna i azylowa
 • Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Praca w zespole reagowania kryzysowego
 • Media w zarządzaniu kryzysowym
 • Seminarium

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl