Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Cel studiów:

Celem Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie zadań służby BHP, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Adresaci:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników przedsiębiorstw, administracji samorządowej oraz absolwentów wyższych uczelni zajmujących się lub zamierzających zajmować się w pracy zawodowej problematyką BHP.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Wprowadzenie do nauki o bezpieczeństwie
 • Nowoczesne metody szkoleń BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Systemy informatyczne wspierające służby BHP
 • Bezpieczeństwo lokalne i regionalne w świetle poważnych awarii przemysłowych i transportu substancji niebezpiecznych
 • Systemy ratownictwa
 • Zadania służby BHP w zakresie badania i organizacji pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Wypadki przy pracy
 • Auditowanie systemów zarządzania BHP
 • Systemy zarządzania BHP
 • Ergonomia i higiena stanowiska pracy
 • Humanocentryczne kształtowanie ergonomicznych warunków pracy
 • Współczesne problemy pracy służb BHP
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Zaangażowanie czynnika ludzkiego w kształtowanie probezpiecznych postaw i zachowań
 • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl