Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Charakterystyka

To kierunek studiów dla chcących pracować pracowników administracji publicznej zajmujących się odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska). Słuchacze poznają podstawy prawa regulujące obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, poznają systemy bezpieczeństwa państwa, zasady zarządzania kryzysowego oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.