Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Bezpieczeństwo transportu drogowego

Charakterystyka

Słuchacze tego kierunku studiów podyplomowych zdobędą wiedzę z zakresu budowy pojazdów samochodowych oraz bezpieczeństwa czynnego i biernego, przewozu materiałów niebezpiecznych, infrastruktury drogowej, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Posiądą także informacje w zakresie prawnych aspektów transportu drogowego, rzeczoznawstwa samochodowego i rekonstrukcji wypadków drogowych.