Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Charakterystyka

Studia pozwolą na uzyskanie i poszerzenie wiedzy z zakresu modeli bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego uwarunkowania polityki bezpieczeństwa, teoretycznych założeń i procesu budowy polityki bezpieczeństwa państwa oraz zasady funkcjonowania Sił Zbrojnych. Dużo uwagi w programie studiów poświęcono strukturom i instytucjom bezpieczeństwa narodowe: zarządzaniu kryzysowemu, zarządzaniu ryzykiem, systemowi bezpieczeństwa RP, funkcjonowaniu służb specjalnych. Studia dostarczą wiedzy o współczesnych przemianach w polityce bezpieczeństwa, naturze wojen i dzisiejszych konfliktach zbrojnych.