Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Bezpieczeństwo informatyczne

Charakterystyka

Studia adresowane są do osób zajmujących się bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej firmy, bezpieczeństwem informacji, polityką bezpieczeństwa, administratorów systemów, dyrektorów i pracowników działów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego. W czasie studiów słuchacz pozyska wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, budowy i wdrażania prawidłowej polityki bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych (TCSEC, ITSEC, EAL), ataków na serwery i stacje robocze i mechanizmów zabezpieczenia się przed tymi atakami, elementy kryptografii, podpisu elektronicznego, strategii kontroli dostępu, bezpieczeństwa protokołów komunikacyjnychi usług aplikacyjnych, bezpiecznego transferu danych itd..