Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Asystent osoby starszej

Cel studiów:

W ostatnich kilkudziesięciu latach intensywność starzenia się społeczeństwa, szczególnie w państwach wyżej rozwiniętych, znacznie wzrosła, co – przy jednoczesnym spadku przyrostu naturalnego w tych krajach – sprawia, że odsetek ludzi starych w społeczeństwie szybko rośnie. Jest to skutek wydłużania się trwania ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia. Niepokój budzi nie sam fakt wzrostu ilościowego starszej populacji, co wzrost jej udziału w strukturze ludności, spowodowany spadkiem udziału najmłodszych grup wiekowych w strukturze demograficznej społeczeństwa.
Moduł przygotowuje absolwenta do pracy w sektorze ochrony zdrowia, pracy socjalnej, domach pomocy społecznej itp. podobnych placówkach dając mu kompleksową wiedzę z zakresu opieki nad osobami starszymi. Absolwent posiądzie wiedzę w zakresie m.in. pierwszej pomocy, dietetyki, psychologii społecznej, komunikacji społecznej, geriatrii, gerontologii, opieki zdrowotnej i długoterminowej osób starszych i niesamodzielnych (aspekty prawne).

Adresaci:

Studia te są przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich oraz dla osób zainteresowanych tematyką studiów. Student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, przygotuje się do efektywnego wspierania osób starszych w różnych środowiskach i aktywnościach w celu podniesienia jakości ich życia.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Geriatria i gerontologia
 • Fizjologia starzenia się
 • Komunikacja społeczna
 • Psychologia społeczna
 • I pomoc przedmedyczna
 • Zagadnienia społeczno-prawne w pracy z osobami starszymi.
 • Opieka zdrowotna i długoterminowa osób starszych i niesamodzielnych (aspekty prawne).
 • Opieka senioralna w Polsce i krajach UE.
 • Choroby wieku starszego
 • Dietetyka
 • Psychotarumatologia
 • Aktywizacja społeczno-kulturowa osób starszych.
 • Metodyka pracy z osobami starszymi.
 • Terapia zajęciowa.

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl