Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Animator i menedżer kultury

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnych procesów kulturowych, form i zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz metod zarządzania tymi instytucjami w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych. W ramach studiów pragniemy nauczyć słuchaczy organizacji wydarzeń kulturalnych, pokazać całe spektrum możliwości związanych z pracą w tym zawodzie.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na dowolnym kierunku. Studia skierowane są do: kadry kierowniczej instytucji kultury, menedżerów kultury i pracowników placówek kultury, pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę, organizatorów imprez kulturalnych, w tym masowych (festiwali, przeglądów, festynów), pracowników biur koncertowych, agencji koncertowych i impresariatów, muzeologów, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, bibliotekarzy, etnologów i przedstawicieli wolnych zawodów artystycznych, dziennikarzy i wydawców mediów lokalnych, nauczycieli.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Ekonomika kultury
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie projektami
 • Promocja wydarzeń kulturalnych
 • Sponsoring i crowdfunding
 • Psychologia pracy zespołowej
 • Negocjacje
 • Podstawy zarządzania finansami
 • Źródła finansowania kultury
 • Formy prawne prowadzenia działalności w sferze kultury
 • Umowy handlowe
 • Zamówienia publiczne
 • Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji
 • Prawo autorskie
 • Kultura współczesności
 • Multimedia w pracy animatora kultury
 • Podstawy animacji kulturalnej
 • Metodyka pracy animatora kultury
 • Animacja czasu wolego
 • Animacja kulturalna w pracy pedagoga
 • Diagnozowanie problemów społeczno - kulturowych
 • Animacja kulturalna w środowisku lokalnym
 • Kultura i sztuka regionalna w pracy animatora kultury
 • Praktyka działań animatora kultury

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl