Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Akademia trenera

Cel studiów:

Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do pracy trenerskiej z różnymi grupami odbiorców. Chodzi tu m.in. o przygotowanie do samodzielnego planowania i prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi, kształtowanie umiejętności analizowania potrzeb szkoleniowych i ewaluacji szkoleń, zapoznanie uczestników ze specyfiką procesu uczenia się osób dorosłych, kształcenie profesjonalnych trenerów i specjalistów ds. szkoleń, poszerzenie możliwości zatrudnienia, czy przygotowanie do prowadzenia firmy szkoleniowo-konsultingowej.

Adresaci:

Oferta studiów adresowana jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim lub wyższym zawodowym, które chcą zdobyć niezbędne umiejętności do wykonywania zawodu trenera. Adresatami są: pracownicy działów szkoleń, wewnętrzni lub samodzielni trenerzy i szkoleniowcy, pracownicy firm szkoleniowych, doradcy zawodowi, nauczyciele, wykładowcy akademiccy oraz inne osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pracy z grupą.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Budowanie świadomości trenerskiej
 • Dynamika procesu grupowego
 • Emisja głosu
 • Konstruowanie szkoleń
 • Metodyka prowadzenia szkoleń
 • Projektowanie sesji szkoleniowej – symulacja
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie prezentacji
 • Strategie uczenia się osób dorosłych
 • System szkoleń w organizacji
 • Sytuacje trudne w pracy trenera
 • Trener na rynku usług szkoleniowych
 • Trening interpersonalny
 • Webinaria
 • Zarządzanie projektem szkoleniowym
 • Praca podyplomowa

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl