Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Kryminalistyka z detektywistyką

Charakterystyka

Kryminalistyka z detektywistyką to nowoczesne studia podyplomowe o charakterze doskonalącym, przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo lub hobbystycznie metodami wykrywania sprawców popełnianych przestępstw. W toku studiów słuchacze poszerzą swoją wiedzę z zakresu podstaw prawa (w szczególności: prawa karnego, postępowania karnego) oraz poszczególnych kwestii składających się na technikę i taktykę kryminalistyczną. Słuchacze zgłębią wiedzę i umiejętności z zakresu poszczególnych metod wykrywczych, takich jak: osmologia, balistyka, daktyloskopia, cheiloskopia, badanie pisma ręcznego itp. W programie studiów nie zabraknie również zajęć związanych z detektywistyką. Studia niniejsze przeznaczone są w szczególności dla policjantów, absolwentów studiów na kierunkach: "administracja", "prawo", "bezpieczeństwo wewnętrzne", "bezpieczeństwo narodowe" oraz kierunków studiów o charakterze przyrodniczym w zakresie nauk, z których kryminalistyka sądowa czerpie podstawy dla swojego rozwoju. Studia prowadzone są zarówno w siedzibie Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu, jak i na Wydziale Nauk Społeczno-Medycznych EUST w Warszawie.