Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Kierunki studiów podyplomowych


EUST oferuje kierunki studiów podyplomowych 4-semestralne kwalifikacyjne, 3-semestralne oraz 2–semestralne

60-100% zajęć w trakcie toku studiów realizowane będzie on-line poprzez platformę e- learnigową


Kierunki Semestry Cena
Akademia trenera21200 zł / semestr
Animator i menedżer kultury21200 zł / semestr
Asystent osoby starszej21200 zł / semestr
Bezpieczeństwo i higiena pracy 21200 zł / semestr
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe21200 zł / semestr
Bezpieczeństwo portów lotniczych21200 zł / semestr
Bezpieczeństwo wewnętrzne21200 zł / semestr
Bibliotekarstwo dziedzinowe w zakresie prawa21200 zł / semestr
Bezpieczeństwo w eksploatacji i metody oceny stanu technicznego maszyn21800 zł / semestr
Bioetyka21200 zł / semestr
Biologia dla nauczycieli31200 zł / semestr
Budownictwo ogólne21500 zł / semestr
Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu31500 zł / semestr
Coaching21200 zł / semestr
Cyberuzależnienia21300 zł / semestr
Cyfryzacja przedsiębiorstw21200 zł / semestr
Dietetyka i zdrowy styl życia21200 zł / semestr
Doradztwo zawodowe dla nauczycieli31200 zł / semestr
Dziennikarstwo21200 zł / semestr
E-administracja21200 zł / semestr
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami / oligofrenopedagogika31200 zł / semestr
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu3700 zł lub 1200 zł / za semestr
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową w tym ze spektrum autyzmu (surdopedagogika)31200 zł / semestr
Edukacja seksualna21200 zł / semestr
Egzekucja administracyjna21200 zł / semestr
Ekologia żywności31200 zł / semestr
Ekoznawca31200 zł / semestr
E-medycyna21200 zł / semestr
Europeistyka21200 zł / semestr
Europejskie studia wschodnie21200 zł / semestr
Historia dla nauczycieli31200 zł / semestr
Integracja sensoryczna31200 zł / semestr
Innowacje w energetyce11800 zł / semestr
Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia21200 zł / semestr
Kadry i płace21200 zł / semestr
Klimat i ekologia21200 zł / semestr
Kryminalistyka z detektywistyką21200 zł / semestr
Logistyka21200 zł / semestr
Logopedia41500 zł / semestr
Marketing i promocja21200 zł / semestr
Mediacje i negocjacje21200 zł / semestr
Menadżer Energii31200 zł / semestr
Menadżer środowiska31200 zł / semestr
Menadżer utrzymania ruchu22200 zł / semestr
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych21200 zł / semestr
Ochrona środowiska21200 zł / semestr
Ochrona środowiska dla nauczycieli31200 zł / semestr
Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta21200 zł / semestr
Organizacja i zarządzanie oświatą21200 zł / semestr
Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej21200 zł / semestr
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia21200 zł / semestr
Poradnictwo dietetyczne21200 zł / semestr
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych21200 zł / semestr
Prawo medyczne w ochronie zdrowia21200 zł / semestr
Profilaktyka terapia uzależnień - nowość!21200 zł / semestr
Przemysły kreatywne21200 zł / semestr
Przygotowanie pedagogiczne31200 zł / semestr
Przywództwo publiczne21200 zł / semestr
Psychoestetyka21200 zł / semestr
Psychodietetyka21200 zł / semestr
Psychotraumatologia - nowość!21800 zł / semestr
Psychologia dochodzeniowo śledcza21200 zł / semestr
Psychologia sprzedaży i marketingu21200 zł / semestr
Psychologia stresu pourazowego21200 zł / semestr
Psychologia transportu21200 zł / semestr
Psychologia zwierząt21200 zł / semestr
Rachunkowość21200 zł / semestr
Resocjalizacja i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - pedagog szkolny31200 zł / semestr
Rolnictwo21300 zł / semestr
Statystyka i informatyka medyczna21200 zł / semestr
Social media22200 zł / semestr
Social media z podstawami fotografii i filmu22200 zł / semestr
Socjoterapia31200 zł / semestr
Terapia pedagogiczna i rewalidacja31200 zł / semestr
Tyflopedagogika31200 zł / semestr
Wczesne nauczanie języka angielskiego31200 zł / semestr
Wczesne wspomaganie rozwoju w tym ze spectrum autyzmu31200 zł / semestr
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości31200 zł / semestr
Wychowanie do życia w rodzinie31200 zł / semestr
Zarządzanie administracją publiczną21200 zł / semestr
Zarządzanie w energetyce i bezpieczeństwo energetyczne21900 zł / semestr
Zarządzanie instytucją kultury21200 zł / semestr
Zarządzanie projektami21200 zł / semestr
Zarządzanie zasobami ludzkimi21200 zł / semestr
Zarządzanie pracą zdalną21200 zł / semestr
Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa)21200 zł / semestr
Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień21200 zł / semestr
Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym21200 zł / semestr
Zdrowie i środowisko21200 zł / semestr
Zdrowie środowiskowe21200 zł / semestr
Ziołoznawstwo i fitoprodukty21200 zł / semestr
Zdrowie publiczne21200 zł / semestr
Żywienie racjonalne21200 zł / semestr