Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Kierunki studiów podyplomowych

EUST oferuje kierunki studiów podyplomowych 3-semestralne kwalifikacyjne oraz 2–semestralne

60% zajęć w trakcie toku studiów realizowane będzie on-line poprzez platformę e- learnigową

4 - semestralne kwalifikacyjne

3 - semestralne kwalifikacyjne

2 - semestralne