Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Kierunki studiów podyplomowych


EUST oferuje kierunki studiów podyplomowych 4-semestralne kwalifikacyjne, 3-semestralne oraz 2–semestralne

60-100% zajęć w trakcie toku studiów realizowane będzie on-line poprzez platformę e- learnigową


Kierunki Semestry Cena
Akademia trenera21400 zł / semestr
Animator i menedżer kultury21400 zł / semestr
Asystent osoby starszej21400 zł / semestr
Bezpieczeństwo i higiena pracy 21400 zł / semestr
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe21400 zł / semestr
Bezpieczeństwo portów lotniczych21400 zł / semestr
Bezpieczeństwo wewnętrzne21400 zł / semestr
Bibliotekarstwo dziedzinowe w zakresie prawa21400 zł / semestr
Bezpieczeństwo w eksploatacji i metody oceny stanu technicznego maszyn21900 zł / semestr
Bioetyka21400 zł / semestr
Biologia dla nauczycieli31400 zł / semestr
Budownictwo ogólne21500 zł / semestr
Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu31500 zł / semestr
Coaching21400 zł / semestr
Coaching medyczny - nowość!21400 zł / semestr
Cyberuzależnienia21400 zł / semestr
Cyfryzacja przedsiębiorstw21400 zł / semestr
Dietetyka i zdrowy styl życia21400 zł / semestr
Doradztwo zawodowe dla nauczycieli31400 zł / semestr
Dziennikarstwo21400 zł / semestr
E-administracja21400 zł / semestr
Pedagogika specjalna – Edukacja integracyjna i włączająca - nowość!31400 zł / semestr
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami / oligofrenopedagogika31400 zł / semestr
Pedagogika specjalna - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu3700 zł lub 1400 zł / za semestr
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową w tym ze spektrum autyzmu (surdopedagogika)31400 zł / semestr
Edukacja seksualna21400 zł / semestr
Egzekucja administracyjna21400 zł / semestr
Ekologia żywności31400 zł / semestr
Ekoznawca31400 zł / semestr
E-medycyna21400 zł / semestr
Etyka dla nauczycieli31400 zł / semestr
Europeistyka21400 zł / semestr
Europejskie studia wschodnie21400 zł / semestr
Historia dla nauczycieli31400 zł / semestr
Integracja sensoryczna31400 zł / semestr
Innowacje w energetyce11900 zł / semestr
Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia21900 zł / semestr
Kadry i płace21400 zł / semestr
Klimat i ekologia21400 zł / semestr
Kryminalistyka z detektywistyką21400 zł / semestr
Logistyka21400 zł / semestr
Pedagogika specjalna - Logopedia41500 zł / semestr
Marketing i promocja21400 zł / semestr
Mediacje i negocjacje21400 zł / semestr
Menadżer Energii31400 zł / semestr
Menadżer środowiska31400 zł / semestr
Menadżer utrzymania ruchu22200 zł / semestr
Neuropsychologia - nowość! (studia tylko dla mgr psychologii, psychiatrów i lekarzy)21900 zł / semestr
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych21400 zł / semestr
Ochrona środowiska21400 zł / semestr
Ochrona środowiska dla nauczycieli31400 zł / semestr
Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta21400 zł / semestr
Organizacja i zarządzanie oświatą21400 zł / semestr
Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej21400 zł / semestr
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia21400 zł / semestr
Poradnictwo dietetyczne21400 zł / semestr
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych21400 zł / semestr
Prawo medyczne w ochronie zdrowia21400 zł / semestr
Profilaktyka terapia uzależnień - nowość!21400 zł / semestr
Przemysły kreatywne21400 zł / semestr
Przygotowanie pedagogiczne31400 zł / semestr
Przywództwo publiczne21400 zł / semestr
Psychoestetyka21400 zł / semestr
Psychodietetyka21400 zł / semestr
Psychotraumatologia - nowość!21900 zł / semestr
Psychologia dochodzeniowo śledcza21400 zł / semestr
Psychologia sądowa - nowość!21400 zł / semestr
Psychologia sprzedaży i marketingu21400 zł / semestr
Psychologia stresu pourazowego21400 zł / semestr
Psychologia transportu21400 zł / semestr
Psychologia zwierząt21400 zł / semestr
Rachunkowość21400 zł / semestr
Resocjalizacja i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - pedagog szkolny31400 zł / semestr
Rolnictwo21400 zł / semestr
Statystyka i informatyka medyczna21400 zł / semestr
Social media21900 zł / semestr
Social media z podstawami fotografii i filmu22200 zł / semestr
Socjoterapia31400 zł / semestr
Terapia pedagogiczna i rewalidacja31400 zł / semestr
Tyflopedagogika31400 zł / semestr
Wczesne nauczanie języka angielskiego31400 zł / semestr
Wczesne wspomaganie rozwoju w tym ze spectrum autyzmu31400 zł / semestr
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości31400 zł / semestr
Wychowanie do życia w rodzinie31400 zł / semestr
Zarządzanie administracją publiczną21400 zł / semestr
Zarządzanie w energetyce i bezpieczeństwo energetyczne21900 zł / semestr
Zarządzanie instytucją kultury21400 zł / semestr
Zarządzanie projektami21400 zł / semestr
Zarządzanie zasobami ludzkimi21400 zł / semestr
Zarządzanie pracą zdalną21400 zł / semestr
Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa)21400 zł / semestr
Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień21400 zł / semestr
Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym21400 zł / semestr
Zdrowie i środowisko21400 zł / semestr
Zdrowie środowiskowe21400 zł / semestr
Ziołoznawstwo i fitoprodukty21400 zł / semestr
Zdrowie publiczne21400 zł / semestr
Żywienie racjonalne21400 zł / semestr