Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

O Studiach

Studia podyplomowe są jednym z formalnych zinstytucjonalizowanych ogniw kształcenia ustawicznego. Są formą działalności dydaktycznej uczelni, służącą uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy oraz podnoszeniu i rozszerzaniu kwalifikacji absolwentów studiów wyższych. Celem studiów podyplomowych jest:

  • nabycie nowych specjalności zawodowych,
  • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
  • poszerzenie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu,
  • aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki.

Studia podyplomowe to okazja do pogłębienia swojej wiedzy oraz zdobycia nowych kwalifikacji. Miła i przyjazna atmosfera stwarzana przez kadrę dydaktyczną Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej oraz świetna organizacja zajęć sprawiają, że studiowanie staje się prawdziwą przyjemnością.

KONTAKT

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

ul. Wodna 13/21

26-600 Radom

tel. 48 344 00 55 w. 34 lub w. 48, kom. 696 086 465

email: podyplomowe@eust.pl


Kontakt z wydziałem w Warszawie

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

tel. 22 490 36 55

PONIEDZIAŁEK: 9.00 - 16.00

ŚRODA: 9.00 - 16.00

CZWARTEK: 9.00 - 16.00

SOBOTA NIEDZIELA - czynne tylko w terminach zjazdów